Gints Strēlis

ROTU DIZAINS UN SKULPTŪRA
JELEWRY DESIGN AND SCULPTURE

Sajūta. Vibrācija. Enerģija.
Materiāls. Informācija.
Doma. Zīme. Simbols. Amulets.
Visums. Unikalitāte.
Uzdrīkstēšanās. Labestība. Harmonija.
Došana. Gandarījums.
Brīvība. Sapņi. Laiks.
Gints Strēlis Feeling. Vibration. Energy.
Material. Information.
Thougt. Mark. Symbol. Amulet.
Space. The uniqueness.
Daring. Goodness. Harmony.
Bearing. Satisfaction.
Freedom. Reverie. Time.
DZIMIS 2.aprīlī 1962. gadā, Rīga   BORN on 2.aprill, 1962., Riga
IZGLĪTĪBA
1981.g. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola
1992.g. Tallinas Mākslas universitāte
  EDUCATION
1981. Applied Art Schol in Riga
1992. Tallin Art University
IZSTĀDĒS PIEDALĀS KOPŠ 1984. GADA   PARTICIPATION IN EXHIBITION SINCE 1984.
DARBI KOLEKCIJĀS
Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejs. Rīga
Latvijas Kultūras ministrija
Privātās kolekcijās ASV, Igaunija, Vācija, Austrija u.c.
  COLLECTIONS
Decorative Art and Design museum. Riga
Ministry of Culture of the Republic of Latvia
Private collections in USA, Germany, Austria, Estonia